Nyheder

Læs om vores nyheder og
nyeste indlæg fra DSDK.
Læs mere her

Links

Relevante sider om faget
og samarbejdspartnere.
Læs mere her

Referat

Generalforsamlinger og
bestyrelsesmøder.
Læs mere her

Fagligt forum

Opret indlæg og besvar
andre brugeres indlæg.
Læs mere her

Kalender

Følg med i arrangementer
og begivenheder.
Læs mere her

Velkommen til Dansk Selskab for Dagkirurgi
DSDK er en tværfaglig sammenslutning for sygeplejersker, læger og andre inden for
sundhedsvæsenet i Danmark med interesse for dansk dagkirurgi. Vi arbejder for at fremme den dagkirurgiske aktivitet og erfaringsudveksling i Danmark og repræsenterer Danmark i IAAS – The International Association of Ambulatory Surgery


Der er nu åbent for tilmelding til vores årsmøde på Hindsgavl.

Tilmeld dig her

Dansk Selskab for Dagkirurgi holder generalforsamling
den 20. maj 2016 på Hindsgavl Slot kl.16.30-17.00

Dagsorden er ifølge vedtægter:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra bestyrelsen.
3. Indkomne forslag.
4. Aflæggelse af regnskab.
5. Afholdelse af valg til bestyrelse.
7. Eventuelt.
På valg til bestyrelsen er:
Sven – villig til genvalg
Lisbeth – villig til genvalg
Marie-Louise – villig til genvalg
Carina – villig til genvalg
Dorte Mehl Bak er udtrådt af bestyrelsen og der skal vælges et nyt medlem.

Iflg. Vedtægter:
§ 7
Stk. 1. Den ordinære generalforsamling afholdes én gang årligt i forbindelse med forårsmødet.
Stk. 2. Forslag til generalforsamlingens dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 1 måned før afholdelse af generalforsamlingen.
Dagsorden med forslagene samt navnene på bestyrelsens kandidater til evt. ledige poster skal offentliggøres på hjemmesiden senest 14 dage før generalforsamlingen.
Medlemmernes forslag til ledige poster i bestyrelse eller som suppleant, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

Kandidater til ledige bestyrelsesposter kan dog også opstille på generalforsamlingen såfremt der ikke er foreslået et tilstrækkeligt antal kandidater.

Vedtægter kan findes her