Artikler

Brugerens samlede bedømmelse:

Opgavekategori:
Indtast overskrift:
Beskrivelse:
Artikler om dagkirugi
Artikel til Dråben vedrørende Kompetencekort
Artikel skrevet af Irene Irene Junker Jakobsen omhandlende kompetencekort for (nyansatte) dagkirurgiske opvågningssygeplejersker.
Kompetencekort
Forfatter:
Udarbejdet dato:
Kursusnavn:
Oprettet af:
Oprettet dato:
Gemt dokument
Irene Junker Jakobsen, Klinisk Sygeplejespecialist, PD; Sydvestjysk Sygehus; Esbjerg


Peter Zepernick; Sammedagskirurgisk Afsnit O6, Aalborg Universitetshospital
19-10-2017

Vis artikel

_________
Brugerens samlede bedømmelse:

Opgavekategori:
Indtast overskrift:
Beskrivelse:
Nyhedsbreve
Opsamling på seminar om fremtidens kirurgi
Er fremtidens kirurgi dagkirurgi? som blev holdt tirsdag d. 20. november 2012 i København.

Opsamlingen bliver nu behandlet af regionernes sundhedsdirektører på deres næste møde fredag d. 25. januar 2013 med henblik på drøftelse og eventuelt opfølgning.

Forfatter:
Udarbejdet dato:
Kursusnavn:
Oprettet af:
Oprettet dato:
Gemt dokument
Dansk regioner
13-12-2012
..
Hanne, Anæstesiologisk Afdeling, Hillerød Hospital
13-12-2012

Vis opgave

_________
Brugerens samlede bedømmelse:

Opgavekategori:
Indtast overskrift:
Beskrivelse:
Artikler om dagkirurgi
Dagkirurgi er ikke, hvad det har været – det er meget mere!
Denne artikel giver en oversigt over de aktuelle muligheder i dagkirurgi og de ledsagende medicineringsbehov.
Forfatter:
Udarbejdet dato:
Kursusnavn:
Oprettet af:
Oprettet dato:
Gemt dokument
Sven Felsby
21-12-2011
Ny viden fra Aarhus
Hanne, Anæstesiologisk Afdeling, Hillerød Hospital
21-12-2011

Vis opgave

_________
Brugerens samlede bedømmelse:

Opgavekategori:
Indtast overskrift:
Beskrivelse:
Hygiejne
Undersøgelse vedr. omklædning
Status på omklædning af patienter til dagkirurgiske indgreb. Status er ud fra en kontakt foretaget til dagkirurgiske afdelinger i Danmark.
Forfatter:
Udarbejdet dato:
Kursusnavn:
Oprettet af:
Oprettet dato:
Gemt dokument
Personale på Regionshospitalet i Horsens’ dagkirurgiske center
21-11-2011
Omklædning
Hanne, Anæstesiologisk Afdeling, Hillerød Hospital
21-11-2011

Vis opgave

se præsentation