Nye legater
Så har vi en samlet legatsum på 35000 kr.