Vejledning til indsendelse
​af abstracts til DSDK-årsmøde 2023

Ved konferencen vil vi gerne vise den igangværende forskning og udvikling på det dagkirurgiske område. Vi inviterer derfor alle interesserede til at indsende abstracts på forskningsprojekter, kliniske trials eller andre dagkirurgiske forskningsaktiviteter. Abstracts vil blive bedømt ud fra en samlet vurdering af studiets relevans og generaliserbarhed, forskningens resultater og kvalitet, samt projektets perspektiver, nyhedsværdi og nationale betydning. Vi ser gerne abstracts om igangværende studier og kliniske protokoller

Præsentation af posters

Bliver dit indsendte abstract accepteret, vil du modtage yderligere information. Posteren skal præsenteres kort 10 min i løbet af årsmødet. Vær opmærksom på, at posteren skal kunne publiceres på sociale medier og hjemmesider af DSDK under eller umiddelbart efter konferencen.

Præsentation fra scenen

Fire udvalgte deltagere får mulighed for at præsentere deres projekt fra scenen. Efter fristen for indsendelse af abstracts udvælges de fire oplægsholdere. Præsentation på 20 minutter og efterfølgende er der 5 minutter til spørgsmål.

Formalia

Nedenstående kriterier skal være opfyldt for at indsendte abstracts kan komme i betragtning:

​Abstractet skal indeholde:

  • Titel
  • Baggrund for projektet
  • Formål
  • Metode
  • Resultater
  • Konklusion
  • Perspektiver - relevans for det dagkirurgiske speciale
  • Referencer

​Abstractet skal fylde 300 – 500 ord inkl. referencer. 

Abstractet skal skrives på dansk eller engelsk - skrifttype Calibri str. 12 med linieafstand 1,5. Undgå forkortelser eller termer, der ikke er genkendelige for alle.

Nederst i abstractet skrives forfatter(e)s navn(e), stillingsbetegnelse, tlf. nr. og e-mailadresse. Hvis der er flere forfattere, skal det stå, hvem der er kontaktperson.

​Indsendelse af abstract

Abstract sendes til Linda B. Ørving mail: Abstract@dsdk.dk, senest den 1. Marts 2023. De indsendte abstracts vil derefter blive vurderet. Der sendes en tilbagemelding senest den 15. marts 2023 om, hvorvidt det indsendte abstract er antaget til enten posterpræsentation eller mundtlig præsentation ved frie foredrag.

​Ønske til præsentationsform

Frie foredrag præsentation:​ 20 min til præsentation + 5 min til spørgsmål

Poster præsentation: 10 min præsentation + 5 til spørgsmål. 

Posterstørrelse: A0 (84 x 119 cm) udformes i A0 højformat (841 x 1189 mm)

Modtagelse

​1.

Operation

2.

3.

Anæstesi

Opvågning

4.

5.

Udskrivelse

Dagkirurgisk kontekst

Se ​modtagelse- og udskrivelsesmodellen her

Modtagelse

​1.

Modtagelse

​1.

Operation

2.

3.

Anæstesi

Opvågning

4.

5.

Udskrivelse

Dagkirurgisk kontekst

Se ​modtagelse- og udskrivelsesmodellen her

Modtagelse

​1.

Modtagelse

​1.

Operation

2.

Operation

2.

3.

Anæstesi

Opvågning

4.

5.

Udskrivelse

Dagkirurgisk kontekst

Se ​modtagelse- og udskrivelsesmodellen her

Modtagelse

​1.

Modtagelse

​1.

Operation

2.

Operation

2.

3.

Anæstesi

3.

Anæstesi

Opvågning

4.

5.

Udskrivelse

Dagkirurgisk kontekst

Se ​modtagelse- og udskrivelsesmodellen her

Modtagelse

​1.

Modtagelse

​1.

Operation

2.

Operation

2.

3.

Anæstesi

3.

Anæstesi

Opvågning

4.

Opvågning

4.

5.

Udskrivelse

Dagkirurgisk kontekst

Se ​modtagelse- og udskrivelsesmodellen her

Modtagelse

​1.

Modtagelse

​1.

Operation

2.

Operation

2.

3.

Anæstesi

3.

Anæstesi

Opvågning

4.

Opvågning

4.

5.

Udskrivelse

5.

Udskrivelse

Dagkirurgisk kontekst

Se ​modtagelse- og udskrivelsesmodellen her

Modtagelse

​1.

Modtagelse

​1.

Operation

2.

Operation

2.

3.

Anæstesi

3.

Anæstesi

Opvågning

4.

Opvågning

4.

5.

Udskrivelse

5.

Udskrivelse

Dagkirurgisk kontekst

Se ​modtagelse- og udskrivelsesmodellen her

Årsmøde - åbent for alle

Hvert år arrangerer DSDK det vigtigste arrangement i Danmark. Årsmødet afholdes hvert år i april/maj måned og er åbent for alle. Som medlem gives der rabat på deltagerprisen og der kan søges om legater.

​Vi vil gerne have flere fra industrien!

Kontakt Hotel Koldingfjord for stadeplads til vores årsmøde! 

Vi håber at vi med denne hjemmeside har skabt en side til daglig inspiration på Dagkirurgiske afdelinger, og hvor vi kan udveksle erfaringer, vidensdele og fremme samarbejdet ikke mindst for vores medlemmer, men også for andre med interesse for dagkirurgi.

Information

Dansk Selskab for Dagkirurgi

CVR: 21846031

Sundvej 30, 8700 Horsens

Klik her for rutevejledning