Abstrakt til årsmødet 2025

Årsmødet handler i år om uddannelse indenfor dagkirurgien og derfor har vi brug for jeres input!!

  • Hvilke tiltag har I implementeret indenfor uddannelse eller har I planer om at implementere nye tiltag i jeres klinik, afdeling eller hospital?
  • ​Har I lavet kompetence kort - introduktions/ oplæringsprogrammer eller andet vi kan lære noget af?
  • Hvordan oplæres læger, sygeplejersker og andre faggrupper?
  • Har I udfordringer I gerne vil have andres ideer til?

I år vil vi gerne have oplæg/poster indenfor uddannelse. Deltag derfor gerne med et oplæg eller poster og vind en særlig overraskelse.

Der er afsat 20 min til oplæg eller poster præsentation og 10 minutter til spørgsmål fra salen. ​

​Vi glæder os til at høre fra jer. 

​Indsendelse af abstrakt

Abstrakt sendes til Frank Schmidt mail: Abstract@dsdk.dk, senest den 15.2 2025. De indsendte abstrakt vil derefter blive vurderet. Der sendes en tilbagemelding senest den 1.3 2025 om, hvorvidt det indsendte er accepteret til årsmødet i april 2025. 

​Vi anbefaler, at jer der gerne vil præsentere forskningsprojekter deltager i IAAS verdenskongres i Oslo i maj.

Modtagelse

​1.

Operation

2.

3.

Anæstesi

Opvågning

4.

5.

Udskrivelse

Dagkirurgisk kontekst

Se ​modtagelse- og udskrivelsesmodellen her

Modtagelse

​1.

Modtagelse

​1.

Operation

2.

3.

Anæstesi

Opvågning

4.

5.

Udskrivelse

Dagkirurgisk kontekst

Se ​modtagelse- og udskrivelsesmodellen her

Modtagelse

​1.

Modtagelse

​1.

Operation

2.

Operation

2.

3.

Anæstesi

Opvågning

4.

5.

Udskrivelse

Dagkirurgisk kontekst

Se ​modtagelse- og udskrivelsesmodellen her

Modtagelse

​1.

Modtagelse

​1.

Operation

2.

Operation

2.

3.

Anæstesi

3.

Anæstesi

Opvågning

4.

5.

Udskrivelse

Dagkirurgisk kontekst

Se ​modtagelse- og udskrivelsesmodellen her

Modtagelse

​1.

Modtagelse

​1.

Operation

2.

Operation

2.

3.

Anæstesi

3.

Anæstesi

Opvågning

4.

Opvågning

4.

5.

Udskrivelse

Dagkirurgisk kontekst

Se ​modtagelse- og udskrivelsesmodellen her

Modtagelse

​1.

Modtagelse

​1.

Operation

2.

Operation

2.

3.

Anæstesi

3.

Anæstesi

Opvågning

4.

Opvågning

4.

5.

Udskrivelse

5.

Udskrivelse

Dagkirurgisk kontekst

Se ​modtagelse- og udskrivelsesmodellen her

Modtagelse

​1.

Modtagelse

​1.

Operation

2.

Operation

2.

3.

Anæstesi

3.

Anæstesi

Opvågning

4.

Opvågning

4.

5.

Udskrivelse

5.

Udskrivelse

Dagkirurgisk kontekst

Se ​modtagelse- og udskrivelsesmodellen her

Årsmøde - åbent for alle

Hvert år arrangerer DSDK det vigtigste arrangement i Danmark. Årsmødet afholdes hvert år i april/maj måned og er åbent for alle. Som medlem gives der rabat på deltagerprisen og der kan søges om legater.

​Vi vil gerne have flere fra industrien!

Kontakt Hotel Koldingfjord for stadeplads til vores årsmøde! 

Vi håber at vi med denne hjemmeside har skabt en side til daglig inspiration på Dagkirurgiske afdelinger, og hvor vi kan udveksle erfaringer, vidensdele og fremme samarbejdet ikke mindst for vores medlemmer, men også for andre med interesse for dagkirurgi.

Information

Dansk Selskab for Dagkirurgi

CVR: 21846031

Kirkholmvej 8

7130 Juelsminde