Artikler​

2022​

Fra patientinvolvering til dagkirurgi på samlebånd

Dagkirurgi. Supersygehuse bygget med fokus på driftsoptimering og stordrift fremmer umiddelbart ikke lighed i sundhed for den enkelte dagkirurgiske patient.

Forfatter:

Hanne Føns , sygeplejerske

Tine Christina Palmberg , sygeplejerske, SD, MKS

​Undersøgelse ved​r. omklædning

Status på omklædning af patienter til dagkirurgiske indgreb. Status er ud fra en kontakt foretaget til dagkirurgiske afdelinger i Danmark.

Forfatter:

Personale på Regionshospitalet i Horsens’ dagkirurgiske center.

Organisering af kirurgiske forløb

Forfatter:

Bodil Sestoft, Kirsten Kaptein, Pia Dreyer og Marie-Louise Ulsøe

VR briller kan bruge til smertedistraktion af børn

2021

Postoperative Symptoms Experiences by Patients af Gynecologic and Urogynecologic Outpatient Surgery - A Qualitative study

Forfatter:

LB Ørving, N Klarskov, AC Taaning, S Leed, T Callesen, T Thomsen

2019

Surgical perioperative pathways
​Patient experiences of unmet needs show that a person-centred approach is needed

Patient participation in postoperative pain assessment after spine surgery in a recovery unit

2012

Opsamling på seminar om fremtidens kiru​rgi
Er fremtidens kirurgi dagkirurgi? som blev holdt tirsdag d. 20. november 2012 i København.


Opsamlingen bliver nu behandlet af regionernes sundhedsdirektører på deres næste møde fredag d. 25. januar 2013 med henblik på drøftelse og eventuelt opfølgning.

Forfatter:

Dansk regioner

Is day surgery safe? A Danish multicentre study of morbidity after 57,709 day surgery procedures

Forfatter:

B. Majholm, J. Engbæk, J. Bartholdy, H. Oerding, P. Ahlburg, A.-M. G. Ulrik, L. Bill, C. S. Langfrits and A. M. Møller

2010

Dagkirurgi er ikke, hvad det har været – det er mege​t mere!
Denne artikel giver en oversigt over de aktuelle muligheder i dagkirurgi og de ledsagende medicineringsbehov.

Forfatter:

Sven Felsby

Diverse​

Artikel til Dråben vedrørende Kompetencekort

Artikel skrevet af Irene Irene Junker Jakobsen omhandlende kompetencekort for (nyansatte) dagkirurgiske opvågningssygeplejersker. Se kompetencekort.

Forfatter:

Irene Junker Jakobsen, Klinisk Sygeplejespecialist, PD; Sydvestjysk Sygehus; Esbjerg

Modtagelse

​1.

Operation

2.

3.

Anæstesi

Opvågning

4.

5.

Udskrivelse

Dagkirurgisk kontekst

Se ​modtagelse- og udskrivelsesmodellen her

Modtagelse

​1.

Modtagelse

​1.

Operation

2.

3.

Anæstesi

Opvågning

4.

5.

Udskrivelse

Dagkirurgisk kontekst

Se ​modtagelse- og udskrivelsesmodellen her

Modtagelse

​1.

Modtagelse

​1.

Operation

2.

Operation

2.

3.

Anæstesi

Opvågning

4.

5.

Udskrivelse

Dagkirurgisk kontekst

Se ​modtagelse- og udskrivelsesmodellen her

Modtagelse

​1.

Modtagelse

​1.

Operation

2.

Operation

2.

3.

Anæstesi

3.

Anæstesi

Opvågning

4.

5.

Udskrivelse

Dagkirurgisk kontekst

Se ​modtagelse- og udskrivelsesmodellen her

Modtagelse

​1.

Modtagelse

​1.

Operation

2.

Operation

2.

3.

Anæstesi

3.

Anæstesi

Opvågning

4.

Opvågning

4.

5.

Udskrivelse

Dagkirurgisk kontekst

Se ​modtagelse- og udskrivelsesmodellen her

Modtagelse

​1.

Modtagelse

​1.

Operation

2.

Operation

2.

3.

Anæstesi

3.

Anæstesi

Opvågning

4.

Opvågning

4.

5.

Udskrivelse

5.

Udskrivelse

Dagkirurgisk kontekst

Se ​modtagelse- og udskrivelsesmodellen her

Modtagelse

​1.

Modtagelse

​1.

Operation

2.

Operation

2.

3.

Anæstesi

3.

Anæstesi

Opvågning

4.

Opvågning

4.

5.

Udskrivelse

5.

Udskrivelse

Dagkirurgisk kontekst

Se ​modtagelse- og udskrivelsesmodellen her

Årsmøde - åbent for alle

Hvert år arrangerer DSDK det vigtigste arrangement i Danmark. Årsmødet afholdes hvert år i april/maj måned og er åbent for alle. Som medlem gives der rabat på deltagerprisen og der kan søges om legater.

​Vi vil gerne have flere fra industrien!

Kontakt Hotel Koldingfjord for stadeplads til vores årsmøde! 

Vi håber at vi med denne hjemmeside har skabt en side til daglig inspiration på Dagkirurgiske afdelinger, og hvor vi kan udveksle erfaringer, vidensdele og fremme samarbejdet ikke mindst for vores medlemmer, men også for andre med interesse for dagkirurgi.

Information

Dansk Selskab for Dagkirurgi

CVR: 21846031

Kirkholmvej 8

7130 Juelsminde