Lohmann og Rauscher Studie og Rejse Legat

Sponsoratet kan søges af medlemmer af DSDK. Dog skal man have været medlem af DSDK i mindst 2 på hinanden sammenhængende år.

Ligeledes skal ansøger være ansat i en Dagkirurgisk enhed.

Legatet

  • ​Legatet er på kr. 4000. Det kan gives som ét legat eller det kan deles i mindre portioner – dog mindst kr. 1500.
  • ​Den til enhver tid siddende legatbestyrer og formand for DSDK står for udvælgelsen af hvem der skal modtage legatet.
  • ​Legatet uddeles ved DSDK’s årsmøde. Det forventes at legatmodtager i videst muligt omfang er til stede ved uddelingen af legatet.
  • ​Det tilstræbes, at en repræsentant fra Lohmann og Rauscher, vil være til stede til at uddele legatet.
  • ​Legatet skal bruges senest 15 måneder efter der er modtaget.
  • ​Se i øvrigt på www.DSDK.dk under legater, hvad ansøgningen skal indeholde.

Formål

Formål med legatet er at yde støtte til medlemmer af DSDK, som har ønske om at deltage i kurser, kongresser, konferencer mm, som har relevans for udvikling af pleje og/eller behandling af patienter, som er indlagt i Dagkirurgisk regi. 

Ansøgningen sendes til :

Legatbestyrer i DSDK
Smahan Mrabet
smahan.mrabet.01@regionh.dk

Modtagelse

​1.

Operation

2.

3.

Anæstesi

Opvågning

4.

5.

Udskrivelse

Dagkirurgisk kontekst

Se ​modtagelse- og udskrivelsesmodellen her

Modtagelse

​1.

Modtagelse

​1.

Operation

2.

3.

Anæstesi

Opvågning

4.

5.

Udskrivelse

Dagkirurgisk kontekst

Se ​modtagelse- og udskrivelsesmodellen her

Modtagelse

​1.

Modtagelse

​1.

Operation

2.

Operation

2.

3.

Anæstesi

Opvågning

4.

5.

Udskrivelse

Dagkirurgisk kontekst

Se ​modtagelse- og udskrivelsesmodellen her

Modtagelse

​1.

Modtagelse

​1.

Operation

2.

Operation

2.

3.

Anæstesi

3.

Anæstesi

Opvågning

4.

5.

Udskrivelse

Dagkirurgisk kontekst

Se ​modtagelse- og udskrivelsesmodellen her

Modtagelse

​1.

Modtagelse

​1.

Operation

2.

Operation

2.

3.

Anæstesi

3.

Anæstesi

Opvågning

4.

Opvågning

4.

5.

Udskrivelse

Dagkirurgisk kontekst

Se ​modtagelse- og udskrivelsesmodellen her

Modtagelse

​1.

Modtagelse

​1.

Operation

2.

Operation

2.

3.

Anæstesi

3.

Anæstesi

Opvågning

4.

Opvågning

4.

5.

Udskrivelse

5.

Udskrivelse

Dagkirurgisk kontekst

Se ​modtagelse- og udskrivelsesmodellen her

Modtagelse

​1.

Modtagelse

​1.

Operation

2.

Operation

2.

3.

Anæstesi

3.

Anæstesi

Opvågning

4.

Opvågning

4.

5.

Udskrivelse

5.

Udskrivelse

Dagkirurgisk kontekst

Se ​modtagelse- og udskrivelsesmodellen her

Årsmøde - åbent for alle

Hvert år arrangerer DSDK det vigtigste arrangement i Danmark. Årsmødet afholdes hvert år i april/maj måned og er åbent for alle. Som medlem gives der rabat på deltagerprisen og der kan søges om legater.

​Vi vil gerne have flere fra industrien!

Kontakt Hotel Koldingfjord for stadeplads til vores årsmøde! 

Vi håber at vi med denne hjemmeside har skabt en side til daglig inspiration på Dagkirurgiske afdelinger, og hvor vi kan udveksle erfaringer, vidensdele og fremme samarbejdet ikke mindst for vores medlemmer, men også for andre med interesse for dagkirurgi.

Information

Dansk Selskab for Dagkirurgi

CVR: 21846031

Kirkholmvej 8

7130 Juelsminde